Ẩm thực

The Lian Hua Restaurant

Không gian

  • Phù hợp với gia đình
  • Truyền thống
  • Hiện đại
  • Lãng mạn

Các chi tiết khác

  • Có thể đặt bàn trước