This website uses cookies to improve your browsing experience. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies on your device as described in our Chính Sách Cookie.
+85563967222/017222902

Ẩm thực

The Lin Hau Restaurant

 • IMG_5917
 • NIS_1185
 • NIS_0871
 • NIS_1247
 • NIS_1499
 • Palm Leave restaurant
 • paradise villa hotel
 • NIS_1436

Không gian

 • Phù hợp với gia đình
 • Truyền thống
 • Hiện đại
 • Lãng mạn

Các chi tiết khác

 • Nên đặt bàn trước
Close